Bidime tourist hân hạnh tài trợ giải đấu BIDIME CUP 2019 trường Đại Học Quy Nhơn.

Để hưởng ứng phong trào của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường Đại Học Quy Nhơn, Bidime Tourist hân hạnh được đồng hành cùng các bạn với giải đấu BIDIME CUP 2019 diễn ra từ ngày 20/04/2019 – 13/05/2019.

[fbcomments]

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả